องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายมาตรฐาน จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]37
2 กำหนดการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย [ 20 ธ.ค. 2565 ]31
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]31
4 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 (เอกสารจัดทำแผน) [ 18 พ.ย. 2565 ]32
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
6 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]28
7 หลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2565 ]25
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]31
11 นโบบายมาตรฐาน จริยธรรม 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]110
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังงาน [ 30 ก.ย. 2564 ]104
13 นโบบายมาตรฐาน จริยธรรม 64 [ 11 ม.ค. 2564 ]142