องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐาน รักษาวินัยคุณธรรม จริธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]1
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]46
3 ประกาศมาตรฐานจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]46
4 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 มิ.ย. 2565 ]48
5 เจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]49
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 มิ.ย. 2565 ]47
7 มตาการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2565 ]46
8 มตรการป้องกันการรับสืนบน [ 13 มิ.ย. 2565 ]46
9 นโยบายไม่รับของกำนัล [ 13 มิ.ย. 2565 ]47
10 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]49