องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร” ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]15
2 รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐาน รักษาวินัยคุณธรรม จริธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]20
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]61
4 ประกาศมาตรฐานจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]61
5 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 มิ.ย. 2565 ]63
6 เจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]64
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 มิ.ย. 2565 ]62
8 มตาการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2565 ]62
9 มตรการป้องกันการรับสืนบน [ 13 มิ.ย. 2565 ]61
10 นโยบายไม่รับของกำนัล [ 13 มิ.ย. 2565 ]61
11 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]63