องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 เม.ย. 2567 ]16
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]22
3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2567 ]10
4 รายงานการจัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร” ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]33
5 รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐาน รักษาวินัยคุณธรรม จริธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]32
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]72
7 ประกาศมาตรฐานจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]75
8 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 มิ.ย. 2565 ]77
9 เจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต [ 13 มิ.ย. 2565 ]80
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 มิ.ย. 2565 ]76
11 มตาการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มิ.ย. 2565 ]76
12 มตรการป้องกันการรับสืนบน [ 13 มิ.ย. 2565 ]76
13 นโยบายไม่รับของกำนัล [ 13 มิ.ย. 2565 ]73
14 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]75