องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองตาดใหญ่ [ 15 มี.ค. 2567 ]32
2 1.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ประจำเดือน มกราคม 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]24
3 2.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]23
4 3ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ประจำเดือน มีนาคม 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]22
5 4ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำเดือน เมษายน 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]21
6 5ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]20
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]21
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]24
9 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 [ 21 เม.ย. 2566 ]21
10 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที [ 1 เม.ย. 2565 ]104