องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ประจำเดือน มกราคม 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]13
2 2.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]13
3 3ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ประจำเดือน มีนาคม 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]12
4 4ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำเดือน เมษายน 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]12
5 5ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) [ 13 มิ.ย. 2566 ]13
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]12
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]13
8 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 [ 21 เม.ย. 2566 ]14
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที [ 1 เม.ย. 2565 ]93