องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2565 ]76
2 มตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 6 มิ.ย. 2565 ]75
3 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2565 ]71
4 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61-64 [ 6 มิ.ย. 2565 ]77
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2565 ]71
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 มิ.ย. 2565 ]86
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 มิ.ย. 2565 ]70
8 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 6 มิ.ย. 2565 ]77