องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]33
2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]35
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรก(1 ต.ค.65-31 มี.ค.66 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]36
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]113