องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 8 มิ.ย. 2565 ]63
2 คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 8 มิ.ย. 2565 ]65
3 สารบรรณคู่มือประชาชน [ 8 มิ.ย. 2565 ]65
4 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. [ 8 มิ.ย. 2565 ]65
5 คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์ [ 8 มิ.ย. 2565 ]64