องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]8
2 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]15
3 ส่งประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]25
4 รายงานรับ-จ่ายจริงรายไตรมาส พ.ศ.2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]39
5 รายงานรับ-จ่ายจริงรายไตรมาส พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]152
6 งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]98
7 รายงานรับ-จ่ายจริงรายไตรมาส พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]146
8 งบการเงินปี พ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]147
9 งบการเงินปี พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]150
10 รายงานรับ-จ่ายจริงรายไตรมาส พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]149
11 รายงานรับ-จ่ายจริงรายไตรมาส พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]145
12 งบการเงินปี พ.ศ.2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]147
13 งบการเงินปี พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2561 ]144