องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
4 รางานการประชุม 13 ก.พ. 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
5 รางานการประชุม 14 ก.พ. 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
6 รางานการประชุม 15 พ.ค. 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
7 รายงานการประชุมสภาฯ 22 ก.ย. 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
8 รายงานการประชุมสภาฯ 23 ส.ค. 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
9 รายงานการประชุม 14 ธ.ค. 2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
10 รายงานการประชุม 24 พ.ย. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]27
11 รายงานการประชุม 25 ส.ค..2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]26
12 ประกาศการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
13 รายงานการประชุม 23 ก.ย..2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]32
14 รายงานการประชุม 15 ส.ค..2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]31
15 รายงานการประชุม 23 พ.ค.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]27
16 รายงานการประชุม 10 ม.ค.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]30
17 รายงานการประชุมสภา 4 มกราคม 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]37
18 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]145
19 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 4 [ 1 ก.ย. 2563 ]203
20 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา [ 30 ส.ค. 2563 ]205
 
หน้า 1|2