องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สภาพทั่วไป


   ทำเลที่ตั้งตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสีดา ระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร โดยนับจากอำเภอสีดา มาตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก หมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)  จนถึงสี่แยกบ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย แล้วเลี้ยวขวามาตามถนนสายบ้านหนองแวง-บ้านหนองตาดใหญ่ จนถึงตำบลหนองตาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

   อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังไม้แดง   อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสีดา  อ. สีดา   จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหันห้วยทราย   อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหว้า  อ. บัวลาย  จ.นครราชสีมา
 
แผนที่ตำบลหนองตาดใหญ่โดยสังเขป