องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430