องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
กองช่าง

-ว่าง-


ผู้อำนวยการกองช่างนายปรีชา    นวมโคกสูง
-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธา ปง./ชง.


น.ส.ปานชีวา  มาลาศรี

พนักงานจ้างทั่วไป