องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ให้แก่ประชาชนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง

2024-02-12
2023-12-08
2023-11-27
2023-09-06
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-07
2023-04-26
2023-04-21