องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ


อบต.หนองตาดใหญ่ นำโดยท่านนายก ธีรพงษ์  แสนศรี และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานอบต.หนองตาดใหญ่ ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 เมษายน 2566





2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-03-08
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2022-01-05