องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
 


เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ


อบต.หนองตาดใหญ่ นำโดยท่านนายก ธีรพงษ์  แสนศรี และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานอบต.หนองตาดใหญ่ ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 เมษายน 2566

2024-06-26
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-05-28
2024-03-13
2024-03-11
2024-02-12
2023-12-08