องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ นำโดย นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมแสดงเจตจำนงค์ ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy

2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-03-08
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2022-01-05