องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
 


กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ นำโดย นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมแสดงเจตจำนงค์ ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy

2024-06-26
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-05-28
2024-03-13
2024-03-11
2024-02-12
2023-12-08