องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง งบประมาณ : 50,000.00 รายละเอียด : เด็กหญิงมุฑิตา ทุมนานอก บ้านเลขที่ 35 หมู่ 5
2024-03-11
2024-02-12
2023-12-08
2023-11-27
2023-09-06
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-07
2023-06-02