องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2566


อบต.หนองตาดใหญ่ นำโดย นายกธีรพงษ์ แสนศรี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. - 21.00 น. ณ บริเวณ หมู่1-หมู่9

2023-11-27
2023-09-06
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-07
2023-04-26
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10