องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2566


อบต.หนองตาดใหญ่ นำโดย นายกธีรพงษ์ แสนศรี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. - 21.00 น. ณ บริเวณ หมู่1-หมู่9

2023-03-08
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2022-01-05
2021-11-17
2021-10-30
2021-10-30