องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์


อบต.หนองตาดใหญ่ นำโดย นายกธีรพงษ์ แสนศรี  คณะผู้บริหาร กำนัน ผูใหญ่บ้าน อสม ประชาชนทุกภาคส่วน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่มหรสพ หมู่ 5 ตำบลหนองตาดใหญ่

2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2022-01-05
2021-11-17
2021-10-30
2021-10-30
2021-09-24