องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ)


อบต.หนองตาดใหญ่ นำโดย นายกธีรพงษ์ แสนศรี  คณะผู้บริหาร กำนัน ผูใหญ่บ้าน อสม ประชาชนทุกภาคส่วน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่มหรสพ หมู่ 5 ตำบลหนองตาดใหญ่

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-05-28
2024-03-13
2024-03-11
2024-02-12
2023-12-08
2023-11-27