องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 อบต.หนองตาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อบต.หนองตาดใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2023-03-08
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2022-01-05
2021-11-17
2021-10-30
2021-10-30