องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


วันที่ 28 มิ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ประจำปี 2565


วันที่ 28 มิ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ นำโดย นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาด ผู้นำชุมช

2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2022-01-05
2021-11-17
2021-10-30
2021-10-30
2021-09-24