ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ประจำปี 2567 [ 19 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [ 16 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................