วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2566
ซื้อของรางวัลการประกวดนางนพมาศ โครงการประเพณีวันลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการประเพณีวันลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนเต็ง หมู่ ๕ (โครงการหลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหัวนาคำ หมู่ ๔ (โครงการหลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเมืองสูง หมู่ ๘ (โครงการหลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโสกนกเต็น หมู่ ๗ (โครงการหลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ ๙ (โครงการหลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับทั่วทั้งงาน โครงการประเพณีวันลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างแต่งกายนางรำหน้าขบวนรถแห่ ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างทำกระทง โครงการประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง