วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงสีรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงแห้งเพื่อเติมใส่ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจะบก หมู่ ๓ บริเวณข้างบ้านนายอุบล แก้วหนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง