วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาดใหญ่ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าปกข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวนาคำ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ (โครงการหลังฝนถนนดี) บ้านเมืองสูง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ้นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง