วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองสูง หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเต็ง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมามหรสพ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง