วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบเบาะหนังมีพนักพิงสูง มีท้าวแขน ๒ ข้าง และล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดโซฟารับแขกมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเต้นท์ผ้าใบแบบโค้ง จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร หน้ากระจก เมลามีน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงเกรดเกลี่ยผิวจราจรภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ (โครงการหลังฝนถนนดี) บ้านดอนเต็ง หมู่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง