วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกนกเต็น หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภารเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล(EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองจะบก หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแสบง หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนในเขตตำบลหนองตาดใหญ่ (หลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.หนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง