องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 

ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000009    คน
สัปดาห์นี้   0000009    คน
เดือนนี้      0000379    คน
ปีนี้           0000379    คน
ทั้งหมด     0002053    คน
เริ่มใช่งาน 29 ตุลาคม 2564


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ครั้งแรก ...
  ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเลือกตั้...
  โครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
     

 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่