โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
รูปกิจกรรม
สายตรงผู้บริหาร
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ท่องเที่ยววิถีชุมชน 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มีพื้นที่ต้อนรับการท่องเที่ยวแบบวิถ...

ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 
      ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 
      ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
กิจกรรมล้างตลาดเพื่อการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019...     จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือปรชาชนในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย...     จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ...     จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์สำรองใช้ในการซ่อ...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายวังเหว-โป่งตาเบ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังเหว...     จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร 7449 เพชรบูรณ...     จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟา จำนวน 6 รายการเพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเข...     จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 8 รายการ...     จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโ...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พ
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศพด.บ้านหนองจะบก สังกัด อบต.หนองตาดใหญ่
   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองตาดใหญ่
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   อบต.ทรัพย์พระยา เปิดเผยสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 17/2564
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ภายในตำบลยางงาม หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10
   ประกาศราคากลางงานจ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนสายวัดธรรมยาน-ซับข่อย หมู่ที่ 7 บ้านด่านบุญธรรม
   ประกาศ อบต.ประสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประสุข อำเภอช
   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไป กองช่าง เดือน พ.ค.๖๔ โดยวิธีเ
   จ้างบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม ใบสั่งจ้างเลขที่ ึึ77/2564
   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานดูแลเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดื
   จ้างบริการงานดูแลเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤษภาคม ใบสั่งจ้างเลขที่ ุุ66/2564
   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไป สำนักปลัด เดือน พ.ค.๖๔ โดยวิธ
   จ้างบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2564
ข่าวย้อนหลัง
 
สาสน์จากผู้บริหาร

นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.191.87
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,330

กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Tel : 044-002348
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.