โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
รูปกิจกรรม
สายตรงผู้บริหาร
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ 
      -เพื่อป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ในเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ่ ตลอดจนสร้างความรู้อย่างถูกต้อง ความรู้ตวามเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะในการป้องกันตนเอง
โครงการประชุมคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตาดใหญ่ 
      -เพื่อส่งเสริให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตาดใหญ่  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำความเห็นชอบในการพิจารณาแผน ตลอดจนส่งเสริมเด็กและเยาวชนพูดคุยหารือถึงปัญหาหรือข้อต้องการต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับเด็กและเยาวชน 
      -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน กระตือรือร้นในการแ
โครงการเยี่ยมบ้าน ถามไถ่ใส่ใจ คนพิการและผูด้อยโอกาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
      - เพื่อติดตามถามไถ่ความเป็นอยู่ของคนพิการและผุ้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งทางด้านจิตใจ สังคม และให้การช่วยเหลือตามสภาพ พร้อมกับให้ผู้พิการรู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่และมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
      -งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒  อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปล
มอบกายอุปกรณ์ 
      - อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ อบจ.นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ ในกรณี ด.ญ.เกวลิน ใจปิง บ้านเลขท
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      - เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๒ อบต.อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนากลุ่มสตรี เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนาความรู้และเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการตลอดจนประสบการณ์ในทางปฏฺิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศร
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 
      -งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา ได้ดำเ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
       -เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๒ อบต.หนองตาดใหญ่ สีมา จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้อ
สาสน์จากผู้บริหาร

นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 176,369

กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Tel : 044-002348
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.