ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา....ขอเรียนเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายชัยโย สุวรรณรัตน์
ปลัด อบต.


นายยุทธศาสตร์ จันทลีลา
รอง ปลัด อบต.


นายสันติพงษ์ จันทราช
หัวหน้าสำนักปลัด


พ.อ.อ.ฉัตรชัย สาตร์นอก
นักทรัพยากรบุคคล


นางนิภา อามาตย์
นักวิเคราะห์ฯ


นางนฤชล อุทัยรัตน์
ผช.จพง.ธุรการ


นายธนวัฒน์ นนทะนัน
จพง.ป้องกันฯ


นายวิราช แสนศรี
พนักงานขับรถยนต์


นางหนูพร พลดงนอก
แม่บ้าน


นายพยุง แสงวงศ์
นักการภารโรง


นายวิราช แสนศรี
พนักงานขับรถยนต์
 
นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,137

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.