ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา....ขอเรียนเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายวิชัย สรีชานิล
ประธานสภา อบต.


นายวิรัตน์
รองประธานสภา อบต.


นายบุญถือ ศรีชุม
ส.อบต. หมู่ 1


นายทองสุข แร่กาสินธุ์
ส.อบต. หมู่ 1


นายบุญจงษ์ ชวดนอก
ส.อบต. หมู่ 2


นางดาว แสนศรี
ส.อบต. หมู่ 2


นายทวี จันศิริ
ส.อบต. หมู่ 3


นางสมัย ราชนู
ส.อบต. หมู่ 3


นายนิรุจน์ เหลาพิลา
ส.อบต. หมู่ 4


นายสุนทร โพธิ์พันธ์ไม้
ส.อบต. หมู่ 5


นางดวงตา สีหะนาม
ส.อบต. หมู่ 5


นายเมธี รักษิณานนท์นายสมพร กาละพัตร
ส.อบต. หมู่ 7


นางอำนวย ปะระทัง
ส.อบต. หมู่ 7


นางดุษฎีภรณ์ วิไพบูลย์
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายเสถียน แสงสว่าง
ส.อบต. หมู่ 8


นายสุพรรณ ศรีชุม
ส.อบต. หมู่ 9


นางนิ่ม กุลทะนี
ส.อบต. หมู่ 9
 
นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,192

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.