โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
รูปกิจกรรม
สายตรงผู้บริหาร
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านการการบริการพืิ้นฐาน 

ข้อมูลด้านการการบริการพืิ้นฐาน
ข้อมูลด้านการการบริการพืิ้นฐาน  

 การบริการพื้นฐาน

  การคมนาคม
(1)  การคมนาคมติดต่อของตำบล  อ.สีดา มีเส้นทางสำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข  2  (ถนนมิตรภาพ) ผ่านบ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า ผ่านทางทิศตะวันตกของตำบลบริเวณ หมู่ 8,9 ระยะทาง  17  กิโลเมตร
(2)  การคมนาคมในตำบลเป็นถนนลูกรังที่ อบต. ดำเนินการก่อสร้าง และภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง, ดินและคอนกรีต 

       การโทรคมนาคม
  -    ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน) 1     แห่ง
  -    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน  (สภาพใช้ได้บางส่วน)

  การไฟฟ้า
  -   ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน 1,467  ครัวเรือน

        แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย    5  แห่ง, หนอง  11  แห่ง

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  -  สระ 5   แห่ง
-  บ่อโยก 4   แห่ง
-  ฝาย 11 แห่ง
-  บ่อน้ำ           96 บ่อ
-  อื่น ๆ  (ประปาดิบ)
 
สาสน์จากผู้บริหาร

นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 176,331

กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Tel : 044-002348
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.