ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา....ขอเรียนเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านการการบริการพืิ้นฐาน 

ข้อมูลด้านการการบริการพืิ้นฐาน
ข้อมูลด้านการการบริการพืิ้นฐาน  

 การบริการพื้นฐาน

  การคมนาคม
(1)  การคมนาคมติดต่อของตำบล  อ.สีดา มีเส้นทางสำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข  2  (ถนนมิตรภาพ) ผ่านบ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า ผ่านทางทิศตะวันตกของตำบลบริเวณ หมู่ 8,9 ระยะทาง  17  กิโลเมตร
(2)  การคมนาคมในตำบลเป็นถนนลูกรังที่ อบต. ดำเนินการก่อสร้าง และภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง, ดินและคอนกรีต 

       การโทรคมนาคม
  -    ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน) 1     แห่ง
  -    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน  (สภาพใช้ได้บางส่วน)

  การไฟฟ้า
  -   ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน 1,467  ครัวเรือน

        แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย    5  แห่ง, หนอง  11  แห่ง

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  -  สระ 5   แห่ง
-  บ่อโยก 4   แห่ง
-  ฝาย 11 แห่ง
-  บ่อน้ำ           96 บ่อ
-  อื่น ๆ  (ประปาดิบ)
 
 
นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,170

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.