ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา....ขอเรียนเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

 สภาพทางสังคม

  การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 4     แห่ง  ม.2,ม.4,ม.5,ม.8
- โรงเรียนมัธยม 1     แห่ง  (ขยายโอกาส)  รวมกับหมู่  2
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5     แห่ง
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด   6  แห่ง  หมู่ 1, หมู่ 3 ,หมู่ 4,หมู่ 5,หมู่ 6 ,หมู่ 8
- สำนักสงฆ์   3  แห่ง  คือ  หมู่  3,หมู่  6,หมู่  8
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองตาดใหญ่              1   แห่ง

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  ตู้ยามตำรวจประจำตำบล            1  แห่ง
 
 
นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,177

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.